top of page
Zich goed voelen.png

Je hebt van Peer je thuis gemaakt. Je woont er, misschien werk je er ook, misschien gaan je (klein)kinderen er naar school. Het is dan ook belangrijk dat je er graag bent en dat je je Goed Voelt in Peer.

Enkele suggesties van Perenaren over mogelijke acties binnen dit thema:

 • Leefomgeving:

  • Peer CO²-vrij: hoewel Peer het CO²-charter van de burgemeesters heeft ondertekend is hier in de praktijk nog niet veel van te merken. De statistieken bewijzen dat Peer nog lang geen CO² vrije gemeente is. Er zijn een aantal acties mogelijk om in te grijpen

   • regenwater hergebruiken?

   • warmwaterpompen subsidiëren

   • groendaken en groenmuren aanleggen?

   • een doordacht mobiliteitsplan?

   • eigen wagenpark van de stad onder de loep nemen, een stad heeft immers een voorbeeldfunctie.

  • Peer milieubewust: herbruikbare luiers? Peer plastiekvrij? het zijn maar enkele mogelijkheden waar héél veel rond kan gebeuren en die een positieve impact gaan hebben op onze leefomgeving, maar ook kansen creëren voor ondernemers en sociale tewerkstelling.

  • Groen: ruimte voor groen en rust in de dorpscentra - 't Lin ziet er binnenkort hopelijk écht wel groen uit zoals gevraagd werd door de inwoners - en de stad, maar ook daar buiten. Maar ook mensen stimuleren om terug voor een eigen tuin te gaan of te gaan voor de volkstuintjes.

   • Tuinwedstrijden

   • Informatie over onderhoudsvrije tuinen bv grasvervangers waar men toch mag op lopen

   • Informatie over bijvriendelijke tuinen

   • investeren in kleine Landschapselementen, doordacht bermenbeheer, aandacht voor herstel van houtkanten...

  • Zuiver water, zuivere lucht, zuivere grond: het is de kern van ons bestaan. Peer heeft de afgelopen jaren bewezen dat er hier heel wat mis is. Zware grondwatervervuiling, asbestvervuiling, ... het kwam meer dan eens en veel te vaak voor.

 • Dierenwelzijn

  • verderzetten zwerfkattenbeleid

  • uitdelen van gratis hondenpoepzakjes

  • sensibiliseren rond "wat betekent het om een huisdier te hebben?"

 • Woonkwaliteit

  • Levenslang wonen: we worden steeds ouder en willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Daar houden we best al rekening mee op 't moment dat we bouwen.

   • wel of geen drempels binnenshuis?

   • rolstoeltoegankelijk

   • voldoende brede deuren

   • al gedacht aan een kangoeroewoning

   • lichtknoppen op rolstoelhoogte

   • ...

  • Toezien op de woonkwaliteit die geboden wordt door de sociale huisvestingsmaatschappijen

  • Propere buurten:

   • we moeten geen maanden wachten voor de groendienst langskomt,

   • overvolle vuilbakken horen tot het verleden - ze geven via een sensor aan dat ze leeggemaakt moeten worden en de technische dienst komt dan langs.

   • ondergrondse afvalcontainers ipv individuele afvalbergingen met stinkende vuilzakken

  • Open ruimte:

   • kavels en woonoppervlakte worden kleiner en kleiner dus wordt de nood aan open ruimte groter. Ipv enkel richtlijnen te voorzien omtrent ruimte voor fietsenstalling, auto's en afval moet er ook altijd aandacht zijn voor open ruimte. Kinderen moeten in hun eigen buurt vrij kunnen spelen en ravotten. Denk aan de Burkel met 180 wooneenheden waar nauwelijks ruimte voorzien is voor kinderen om te spelen.

 • Veiligheid

  • veiligheid kent vele gezichten. Verkeersveiligheid is daar één van.

   • Peer heeft een zéér uitgebreid wegennetwerk. Het onderhoud van deze wegen kost een behoorlijke duit terwijl veel van die wegen niet gebruikt worden waarvoor ze dienen en daarmee ook nog eens de fietsers en wandelaars gevaar lopen. Dat vraagt om een andere aanpak.

    • Landbouwwegen in kaart brengen en de nodige tractorsluizen installeren

    • Hoofdwegen zo inrichten dat verkeersopstoppingen zoveel mogelijk vermeden worden waardoor bestuurders minder geneigd zijn om sluipwegen te nemen.

   • Veiligheid in de buurt van de schoolomgevingen blijft een aandachtspunt.

  • Veiligheid betekent ook onze inwoners weerbaar maken tegen de gevaren in het leven zoals verslavingen waaronder alcohol-, game- en drugsverslaving. Peer kampt met een toenemend drugsprobleem: tijd om het te erkennen en aan te pakken.

  • Veiligheid m.b.t. diefstal: campagnes rond inbraakpreventie...

 • Aandacht hebben, begeleiden van mensen die het nodig hebben zonder dat ze er zelf moeten om vragen.

  • Ieder van ons dient zich betrokken te voelen met zijn buren, vrienden en kennissen. We moeten durven initiatief te nemen om de stad aan te spreken en oog te hebben voor mensen in armoede, mensen met psychische kwetsbaarheid, mensen zonder dak boven het hoofd, mensen die kampen met een verslaving ...  Preventie is belangrijk maar ook opsporing van en aanklampend werken om ook deze Perenaren en hun omgeving te ondersteunen om Mee te kunnen Doen en zich Goed te Voelen.

  • Maar dat geldt ook voor mensen die het op een bepaald moment in hun leven misschien moeilijk hebben en wat extra steun kunnen gebruiken. Sociale netwerken in buurten moeten versterkt worden om zo te kunnen 'zorgen' en de juiste stappen te kunnen zetten. Niet alleen hulpbehoevenden, maar ook jonge alleenstaanden... We dienen oog te hebben voor bv intrafamiliaal geweld, we moeten ijveren om mensen uit hun isolement te halen en eenzaamheid tegen te gaan. Hier kunnen diverse methodieken zoals contact- en straatladder, netwerkcoaches, vrijwilligersplatform, activerende studiekring, verder inzetten op buurtgezellen, een knipoog als contact...

  • Ook ondersteuning van chronisch zieken en hun familie is belangrijk: preventieve ondersteuning van mantelzorgers, een eigen mantelzorgpremie toekennen, educatieprogramma's om te leren omgaan met de uitdagingen...

bottom of page