top of page
Voluit Leven.png

Doordat iedere Perenaar de kans heeft om Mee te Zijn, Mee te Kunnen, Mee te Doen en Zich Goed te Voelen, is iedereen terug "thuis" in Peer.

Tegen 2024 is Peer:

  • een snelgroeiende zorgstad. Peer verslaat de statistieken en groeit van 16.427 naar 17.000 inwoners. Mobiliteit, innovatie, veiligheid & eigenheid maken van Peer een magneet voor oude en nieuwe inwoners. Peer trekt nieuwkomers aan, jongeren komen na hun studie graag terug en ouderen blijven met plezier in Peer wonen.

  • Een nog aantrekkelijker handels- en horecacenter met een aantal leuke extra troeven zoals ecotoerisme en zorgtoerisme. Zowel de stad als de kerkdorpen kennen leuke plaatsjes om te vertoeven. De Perenaar is terug fier op zijn stad, komt weer buiten in Peer en nodigt graag vrienden en familie uit. Peer bruist volop.

  • Een CO²-vrije zorgstad. Het aantal inwoners dat energiebesparende maatregelen genomen heeft is met 15% gestegen.

  • Een plaats waar het leven aangepast is aan de noden van de tijd. Niet alleen worden de verschillende onderwijsnetten ondersteund, ook worden privé- (bv starterspremie, diverse subsidies voor o.m. flexibele opvang of opvang voor kwetsbare gezinnen) en gemeentelijke opvanginitiatieven zoals Pinocchio, Plons en Spring verder ondersteund. Er wordt nog meer ingezet op leuke ervarings- en leermogelijkheden voor alle doelgroepen om zich optimaal te kunnen ontplooien, ook tijdens vakantieperiodes.

  • Een zorgstad met een ruim cultuuraanbod. Uit de statistieken blijkt dat deelnemen aan cultuur in de buurgemeenten geen probleem is voor de Perenaar. Hij doet evenveel aan cultuur buiten dan in Peer: het verder onderzoeken waard. Afhankelijk van de uitkomst het overwegen waard om werk te maken van een gemeente-overschrijdend cultuurbeleid. Mobiliteit is door nieuwe platformmogelijkheden niet langer een probleem. In dit kader wordt ook de rol van de bibliotheek opnieuw bekeken. Het Peerse bibliotheekbezoek ligt een stuk lager dan het Vlaamse gemiddelde - zeker bij de -15jarigen (p. 47 jouw gemeente in cijfers editie 2018)

  • Een zorgstad waar de sportinfrastructuur is aangepast aan de noden van de Perenaar. Vandaag blijkt dat Peer veel geïnvesteerd heeft in sportinfrastructuur binnen de eigen gemeente en daardoor meer sportinfrastructuur ter beschikking heeft dan de gemiddelde gemeente (p.80, jouw gemeente in cijfers editie 2018) maar toch lijkt 51% van de inwoners er geen gebruik van te maken (p.70, jouw gemeente in cijfers editie 2018). Nochtans lijkt 82% wekelijks of maandelijks aan sport te doen (p.68, jouw gemeente in cijfers editie 2018).

  • Een zorgstad waar de Perenaar het klantencontactcenter beloont met minstens een 8 op 10. Vandaag is dat 6.7 op 10 tov een Vlaams gemiddelde van 7.7 op 10 (p.92, jouw gemeente in cijfers editie 2018).

  • Een zorgstad waar de Perenaar terug fier op is en die een score behaalt van minimum 7.5 op 10. Vandaag liggen we onder het Vlaams gemiddelde met 6.7 op 10 (p.28, jouw gemeente in cijfers editie 2018)

Kortom Peer groeit, bloeit en bruist en is een ZORGSTAD voor jong en oud.

bottom of page