top of page
  • Foto van schrijverAppel in Peer

Paramotoren boven Peer – Mag ’t of mag ’t niet?
In het verleden is er heel wat discussie geweest over de vraag of paramoteren al dan niet boven Peer mogen vliegen. Burgemeester Mathei was in 2014 van mening dat hij bevoegd was om paramotoren te laten vliegen boven Peer. Maar na onderzoek vanuit de oppositie door toenmalig raadslid Robert Bomans, bleek dit niet correct te zijn. Dit kon enkel mits goedkeuring door de bevoegde minister én op voorwaarde dat er een overeenkomst gesloten zou worden tussen de paramotorenclubs en de 10° Wing (Luchtmachtbasis Kleine-Brogel).

Ondertussen werden alle wettelijke belemmeringen weggewerkt. Het KB van 10 juni 2014 tot vaststelling van de bijzondere voorwaarden opgelegd voor de toelating tot het luchtverkeer van paramotoren werd goedgekeurd (https://mobilit.belgium.be/nl/Resources/wetgeving/luchtvaart/wet_kb_10juni2014) én er werd een overeenkomst gesloten tussen de paramotorenclubs en de 10° Wing (inclusief de stad Peer). Deze werd op 12 november 2014 goedgekeurd door de Peerse gemeenteraad.


Sindsdien mogen paramotoren:

- Opstijgen vanuit een daarvoor bestemd gebied, m.n. het ULM vliegveld gelegen te Wauberg

- Vliegen tussen zonsopgang en zonsondergang

- Vliegen boven het grondgebied van Peer met uitzondering van 3,7 km rond het ‘airodrome reference point’ oftwel het middelpunt van de landingsbaan op de luchtmachtbasis Kleine-Brogel (consulteer google maps om te zien of jouw woning binnen deze zone ligt) en met uitzondering van steden, dorpen en woonzones.

- Vliegen op een hoogte van minimaal 213,36 m in vogelrichtlijngebied (en aangezien Peer grotendeels in vogelrichtlijngebied ligt, is het aan te raden dat deze hoogte altijd gerespecteerd wordt):

Wat te doen als je inbreuken vaststelt – zoals vliegen in gebieden waar het niet mag, te laag overvliegen, acrobatische toeren uitvoeren?

- Elke paramotor dient op de onderzijde van het scherm een duidelijk leesbaar kenteken te hebben. Noteer dit kenteken wanneer je denkt dat de regels niet gerespecteerd worden.

- Bij inbreuken op de wetgeving - bijvoorbeeld vliegen in gebieden waar het niet mag; op tijdstippen dat het niet mag, gevaarlijke toeren, te laag vliegen, …, neem contact op met je lokale politiedienst. Deze moet je klacht noteren en doorsturen naar DGVL (Directoraat Generaal Luchtvaart). DGVL kan dan optreden.

- Wil je niet direct naar de politie gaan dan kan je ook rechtstreeks naar de site van DGVL gaan en via deze link https://es.mobilit.fgov.be/aircraft-registry/main/search?lang=nl zoeken op wiens naam de paramotor staat door het registratiekenmerk in te vullen. Werd er geen eigenaar bekendgemaakt, dan kan je telefonisch contact opnemen (algemeen nummer: +32 (0)2 277 31 11) of een mail sturen (algemeen adres: civilair@mobilit.fgov.be). Vervolgens kan je de betrokkene rechtstreeks aanspreken.

- Gaan de inbreuken gepaard met overlast (bijvoorbeeld zeer regelmatig expres overvliegen) en/of inbreuken op de privacy (bijvoorbeeld het nemen van foto’s vanuit de paramotor), ga dan niet alleen naar de politie, maar dien dan tegelijkertijd ook klacht in bij de stad Peer (klachten dien je in via info@peer.be). De gemeente heeft de bevoegdheid om een onderzoek te starten naar dit soort inbreuken (voor meer info: https://www.paramotorfederatie.be/faq-nieuws).

351 weergaven0 opmerkingen
bottom of page