top of page

Gedoogbeleid in Peer

De afgelopen jaren heeft raadslid Guido Maes (fractie Appel) meer dan eens de lakse houding van het stadsbestuur in diverse milieudossiers op de korrel genomen.  Eén van de grootste dossiers draait rond het bedrijf De Coster dat de afgelopen 30 jaar onder het luikende oog van het bestuur verschillende stortplaatsen had in Peer, waaronder ‘De Hoppenest’ op ‘t Lin. Raadslid Maes heeft er tijdens diverse gemeenteraden op aangedrongen dat het stadsbestuur in het belang van de volksgezondheid van zéér dichtbij de opruiming van ‘De Hoppenest’ zou opvolgen en er op zou toezien dat daarbij alle nodige wetgeving zou worden nageleefd. Burgemeester Mathei heeft meermaals bevestigd dat dit zou gebeuren. Vandaag moeten we echter vaststellen dat ‘De Hoppenest’ inderdaad is ‘opgeruimd’, maar dat het bedrijf De Coster hierbij alle mogelijke regels overtreden heeft. Er blijkt naar schatting zo’n 70.000 m3 grond afgevoerd te zijn, en niemand die weet waar die grond gebleven is. Een bedrijf als De Coster is verplicht om een register bij te houden van aan- en afgevoerde grond. Bij verplaatsen van de grond moet er eerst een grondanalyse gedaan worden en een technisch verslag opgemaakt worden. Het niet naleven van deze regels is een milieumisdrijf waarop celstraffen en/of zware geldboetes staan. Niks van dat alles is gebeurd en de Stad zit er bij en kijkt er naar. Hoewel de stad De Coster gevraagd heeft om alles via de regelgeving te doen verlopen, hebben de burgemeester en bevoegde schepenen de teugels laten varen. En nu zijn de regels dus overtreden en kan er een groot risico ontstaan voor de gezondheid van de Perenaren. Want wie zegt dat dit geen vervuilde grond is? Grond waar kankerverwekkende stoffen in zitten? Grond die nu god weet waar uitgestrooid is, bijvoorbeeld op landbouwgrond? Op gronden van landbouwers die de rekening misschien gaan mogen betalen en boetes kunnen opgelegd krijgen als naderhand blijkt dat de grond vervuild is. En erger nog, grond die het grondwater kan vervuilen, grond die de landbouwgewassen kan vervuilen, de koeien, die het gras dat groeit op die grond, kan verzieken …. om uiteindelijk de mensen die de koeien en groenten eten het ziekenhuis of in ’t slechtste geval de dood in kan jagen? Ja, het stadsbestuur heeft uiteindelijk als de boel al voor een heel deel opgeruimd was én pas nadat ze in gebreke gesteld zijn geworden door een inwoner van Peer, de milieu-inspectie ingelicht zodat die ter plaatse zijn gaan kijken. “Too little, too late”.

Oproep: Er is dus heel wat grond verzet het afgelopen half jaar. In het dossier van Bokt is duidelijk gebleken dat het gaat om vervuilde grond, de analyses bewijzen dit zwart op wit. Wat als dit ook het geval is bij de grond van 't Hoppenest ? Wat als onze landbouwers gratis zwaar vervuilde grond gekregen hebben ? Een aantal mensen contacteerde ons reeds. Help ons onze en jullie gezondheid te beschermen en signaleer zulke locaties, zodat ook hier tijdig de vereiste maatregelen genomen kunnen worden! Dit niet alleen om onze gezondheid te beschermen maar ook om te voorkomen dat de mensen die zonder het te beseffen vervuilde grond gekregen hebben niet nodeloos met torenhoge kosten opgezadeld worden. Help ons helpen.

88 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page