top of page

Fusieperikelen

De laatste weken zijn er in de Pers verschillende berichten verschenen over een mogelijke fusie tussen Peer, Hechtel-Eksel en Bocholt. Pas nadat we via de krant en derden deze berichten gehoord hebben, werden we uitgenodigd om in een overleg onze mening te geven. Appel is van mening dat de uitdagingen die in de toekomst op de gemeenten en steden afkomen inderdaad meer samenwerking vragen. Dit kan echter op diverse manieren via intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, een ambtelijke fusie of een volledige fusie.   De fusie kan daarenboven met 1,2, 3 of 4 gemeenten gerealiseerd worden. Een belangrijk uitgangspunt voor ons blijft evenwel dat men niet te snel in een avontuur dient te stappen om latere problemen te vermijden. De coalitie heeft aangegeven dat het voor hen nu het moment is om gesprekken aan te gaan. Zij willen de fusie gerealiseerd zien in 2019, met als argument de 500 euro schuldvermindering per inwoner. Deze visie wordt ook gedeeld door NVA en onafhankelijk raadslid Johan Symons. Het verheugt Appel dan ook dat we blijkbaar niet alleen staan met onze zienswijze dat te snel fusioneren niet goed is. Hechtel-Eksel liet al weten niet in te gaan op de uitnodiging tot gesprek en ook in Bocholt zijn er meningsverschillen rond timing en vindt men 2019 te vroeg.

Gelukkig maar want tot op heden is er in Peer geen enkel degelijk onderzoek gebeurd naar welke gemeenten er in het fusieverhaal betrokken zouden moeten worden. Hoewel Vlaanderen verplicht dat enkel aaneengrenzende gemeenten kunnen fusioneren, zijn er voor Peer verschillende pistes mogelijk. Peer vraagt ons echter expliciet om ons verzoek tot overleg te beperken tot  Hechtel-Eksel en Bocholt. Tijdens het overleg is het niet direct duidelijk geworden waarom men hier koppig aan vasthoudt. Appel heeft tijdens het overleg meermaals uitdrukkelijk gesteld dat door de vraag te beperken tot deze twee gemeenten we kansen missen.  Mochten we bijvoorbeeld via Bocholt Bree of via Hechtel-Eksel Lommel mee kunnen betrekken dan hebben we niet alleen landbouw,  platteland en toerisme in onze portefeuille maar ook een aanzienlijke toegang tot ondernemen en werkgelegenheid. Bovendien geeft het meer garanties dat als Hechtel-Eksel of Bocholt zou afhaken we toch nog tot een schaalvergroting kunnen komen van meer dan 40.000 inwoners wat volgens ons de minimale sleutel is tot succes.  Hiervoor baseren we ons op de ervaringen van zowel Nederland als Denemarken. SPA-Peer doet onze ideeën af als futuristisch en onrealistisch… nochtans blijkt uit reacties dat Bree graag mee aan de tafel zou willen zitten. Ook Lommel wil rustig bekijken wat de mogelijkheden zijn.

Op heel wat verschillende vlakken gaat Peer er prat op dat ze de eerste zijn, denk maar aan de fietsstraat, de ambitie om smart city te worden… maar ruimer denken dan de voor de hand liggende kaders bij fusies kan blijkbaar niet. We vragen ons dan ook af welke agenda hier achter zit. Eens dat duidelijk is wie er allemaal rond de tafel wil gaan zitten én dat er een draagvlak is bij de bevolking, zullen nog heel wat knopen moeten doorgehakt worden over de beste werkwijze en de beste timing: dadelijk een volledige fusie in 2019 ?  Gefaseerde fusie met eerst ambtelijke fusie en daarna volledige fusie? En/of meer inzetten op intergemeentelijke samenwerking waar Peer fors onder het Vlaams gemiddelde scoort. Hoewel Appel voor schaalvergroting is kunnen we niet dan anders dan constateren dat Peer enkele cruciale stappen overslaat door absoluut de fusie nog te willen realiseren in 2019.  Indien het echt de ambitie was om de 500 euro schuldvermindering binnen te halen dan had men hier veel eerder mee moeten beginnen. De mogelijkheid was er vanaf 2013 en vanuit de Peerse oppositie is er de afgelopen jaren meer dan eens de vraag gekomen hoe Peer staat tegenover een fusie-verhaal.  Hier werd nooit echt op ingegaan terwijl het wel enkel de meerderheid is die in zo’n verhaal aan het stuur zit.

Als het gaat om een sterk verhaal te creëren voor de inwoners van Peer en bij uitbreiding onze nieuwe partners dan neemt een bestuur dat zijn verplichtingen naar zijn inwoners serieus opvat, voldoende tijd om dit traject op een degelijke, onderbouwde, participatieve manier te doorlopen. Dit proberen te realiseren op vier maanden tijd terwijl het een impact heeft op vele generaties na ons, lijkt ons geen redelijke en doordachte keuze in het belang van de Peerse bevolking.

Op maandagavond 13 maart is er een participeermoment. Zoals wij vernomen hebben zou het een inhoudelijk sterke avond worden waar we heel wat van kunnen opsteken. Zoals hierboven reeds vermeld is Appel in sé niet tegen schaalvergroting en indien nodig fusie. We roepen jullie dan ook van harte op om aanwezig te zijn om op die manier mee de toekomst van Peer te bepalen.

135 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page