top of page

23.12.2013 - Belastingverlaging in Peer is een fabeltje


Tijdens de afgelopen maanden werd op alle gemeenteraden het meerjarenplan 2014-2019 voorgelegd, zo ook in Peer. Sindsdien laten de Peerse schepenen van CD&V, SP.A en Peer Plus geen kans onbenut over hoe trots ze zijn op de gerealiseerde belastingvermindering van 0.5% personenbelasting die voor het aanslagjaar 2015 (voor de inkomsten van 2014) van 9% naar 8,5% gaat en dit door elke cent 3 maal om te draaien. Ze voegen er nog eens fijntjes aan toe dat ze tegelijkertijd ook de schuld kunnen afbouwen met 5%.

In tijden dat alle gemeenten moeten besparen, lijken zij er in te slagen de belastingen te kunnen laten verlagen? Feit is dat ze eigenlijk een serieuze draai geven aan de waarheid. Tot en met 2013 betaalde een gezin in Peer 55 euro algemene dienstenbelasting, een belasting die eigenlijk diende om de kost van huisvuilophaling te betalen. Omdat 55 euro per gezin niet voldoende was om alle kosten te dekken, paste de stad de rest bij via de geïnde belastinginkomsten. Vanaf 2014 zullen alle gezinnen rechtstreeks aan Limburg.net moeten betalen, en die bijdragen liggen hoger dan de 55 euro van vandaag (van 110,84 euro minimum tot 129,59 euro maximum). De stad doet nu géén bijdrage meer, en op die manier bespaart zij namelijk een aanzienlijke som, ongeveer een 380.000 euro. Gelijk aan 0,64% Peerse personenbelasting. In ruil voor die besparing van 0,64% gaat de stad 0,5% teruggeven aan de inwoners, maar pas vanaf 2015! Dus voor 2014 steekt de stad in heel dit verhaal een goeie 380.000 euro in eigen zak en betalen wij eigenlijk 9,64% personenbelasting. Daarna houdt ze nog altijd een voordeel over, want ondanks de belastingverlaging met 0,5 % voor de inkomsten van 2014 betalen we in 2015 dan eigenlijk - inclusief de bijdrage voor Limburg.net - 9,14%. Kort samengevat: we betalen in totaal méér belasting dan voorheen en Peer doet geen enkele moeite om de belastingdruk effectief omlaag te halen. Erger nog, door deze verschuiving van belastingen van stad naar Limburg.net gaan de armere gezinnen er nog eens op achteruit!

Nochtans had de meerderheid perfect een échte belastingverlaging kunnen doorvoeren door o.m. méér te besparen op personeel – de afbouw in Peer ligt een stuk lager dan de aanbevelingen van VVSG; Peer vermindert met 8 voltijdse terwijl we er minstens 11 nodig hebben. Ook op vlak van cultuur kan er bespaard worden; het Peerse cultuurprogramma kost jaar na jaar meer geld terwijl vele Perenaren tijdens ParticiPeer hebben aangehaald dat het programma véél te elitair is. Tenslotte, op vlak van toerisme moet men zorgen dat de kosten in verhouding tot de inkomsten staan en dit weigert men pertinent. Over de hele planperiode van 2014-2019 zal er een goeie 5.000.000 euro aan toerisme besteed worden, terwijl men blijft weigeren om de toeristenbelasting te verhogen. Ook dragen we voor projecten als Brueghelhoeve en het Toeristisch centrum hoge kosten. Dit terwijl men o.i. Brueghelhoeve moet uitbaten als een winstgevend bedrijf en de kost voor het regionaal toeristisch centrum niet voornamelijk gedragen mag worden door de Stad Peer, maar waarbij de provincie en de buurgemeentes evenredig moeten bijdragen.

Appel vindt dat de Perenaren correct moeten ingelicht worden en beter verdient dan "The Good News Show" die in feite de Perenaren zand in de ogen strooit en hen daardoor niet au serieux neemt!


Voor de integrale tussenkomst van APPEL over het meerjarenplan 2014-2019, zie het verslag van de gemeenteraad van 23.12.2013 onder https://www.peer.be/verslagen-gemeenteraad-2013.

81 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page