top of page
  • Appel in Peer

13.06.2018 - Bakker van 't Lin heeft wel recht op de sluitingspremie


Na opzoekingswerk van Appel blijkt dat bakker Patrick Janssen wel recht heeft op de Vlaamse sluitingspremie bij wegenwerken.


Door de heraanleg van Linde-Dorp zag bakker Patrick z'n omzet kelderen. In tegenstelling tot andere handelaars kreeg hij zowel via de diensten van de stad als via schepen Nelis te horen dat hij geen recht op vergoeding heeft.


Appel kon zich niet zomaar neerleggen bij deze verklaring. Als je als bestuur net een plan hebt goedgekeurd ter ondersteuning van detailhandel, dan moet je de daad ook bij het woord voegen.


Op de gemeenteraad van juni 2018 heeft raadslid Soors daarom ook voorgesteld om een reglement voor een lokale hinder- en sluitingspremie goed te keuren. Er werd voorgesteld dat de Stad Peer ondernemers die niet in aanmerking komen voor de Vlaamse regeling, toch zou vergoeden als ze kunnen bewijzen dat ze door de werken een omzetverlies van min. 25% lijden.


Het voorstel werd ter stemming voorgelegd: APPEL en NV.A stemden voor; CD&V en SP.A tegen.


Eén van de belangrijkste voorwaarden in het voorstel van Appel was dat de ondernemer niet al recht mocht hebben op een premie van de Vlaamse overheid. En precies hier zat het probleem. Raadslid Plasschaert kreeg met één enkel telefoontje naar het 'Agentschap innoveren en ondernemen' een presentatie toegestuurd waaruit bleek dat bakker Patrick wél recht had op de sluitingspremie. Bovendien blijkt al deze info ook makkelijk terug te vinden via het internet (Ter info: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/hinderpremie-en-sluitingspremie-bij-hinder-openbare-werken).


Appel is van mening dat doordat de Stad Peer niet de juiste informatie verstrekt heeft, de betrokken ondernemer niet de kans gekregen heeft om vanaf de start van de werken zijn zaak te sluiten. Daardoor zouden we het niet meer dan terecht vinden dat de Stad z'n verantwoordelijkheid opneemt en de ondernemer op eigen kosten vergoed. Natuurlijk op voorwaarde dat kan aangetoond worden dat de omzet met meer dan 25% is gedaald en dat de netto-inkomsten daarmee lager zijn dan de vergoeding van 80 euro / dag waarop hij recht gehad zou hebben.


Het bovenstaande werd tijdens de gemeenteraad van juli naar voor gebracht door raadslid Soors. Jammer genoeg blijkt de meerderheid dit standpunt niet te delen en leggen ze de verantwoordelijkheid terug bij de ondernemer.


Wat zou Appel gedaan hebben?

1) Correcte informatie verstrekken via de administratieve diensten

2) Begeleiding van de onderneming bij het indienen van de aanvraag

3) Goedkeuren van een reglement voor de toekenning van een lokale hinder- en sluitingspremie

4) Toekennen van een schadevergoeding (onder voorwaarden)


Een volledige weerslag van de tussenkomst van Appel op de gemeenteraad van juni en juli, is terug te vinden in de notulen van de gemeenteraad op de site van de stad Peer: https://www.peer.be/verslagen-gemeenteraad-2018.


Persartikelen:

- 07/06/2018 - Het Nieuwsblad: https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20180606_03549121

- 07/06/2018 - HBVL: https://www.hbvl.be/cnt/dmf20180607_03549317/ik-heb-wel-alle-hinder-maar-krijg-geen-hinderpremie136 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page