top of page
  • Appel in Peer

1,3 miljoen voor woonuitbreidingsgebied: goede zaak voor de stad of toch vooral voor de verkoper?Wat onthouden we uit de gemeenteraad van 24 maart 2020?


> ‘Mobi-punt Wijchmaal’: een doekje voor het bloeden. Hoewel burgemeester Steven Mathei met (gespeelde) trots het ‘fiets’ mobi-punt in Wijchmaal als een grote realisatie aankondigt, moet het toch pijn doen. De ambities lagen hoger, véél hoger: het heropenen van spoorlijn 18 met een ware hoofdrol voor station Wijchmaal (herlees hier het CD&V programma van 2018). Appel zag de bui al enkele maanden geleden hangen (zie het verslag van de gemeenteraad van 14 oktober 2019 en 24 februari 2020). Ondertussen kon ook burgemeester Mathei niet anders dan toegeven: de trein, die komt er niet. Maar, de stad Peer heeft wel gronden voor 1,2 miljoen euro aangekocht voor de realisatie van dit station ... gronden die deels in woonuitbreidingsgebied liggen ... en dat wordt mogelijks een probleem ...

> Stad Peer koopt woonuitbreidingsgebied aan: een goede deal voor de verkoper, maar wat met alle andere eigenaars die in hetzelfde schuitje zitten, en is het ook een goede investering van uw belastinggeld? Over de betonstop of bouwshift is al heel wat inkt gevloeid. Met de betonstop of bouwshift wil men er onder meer voor zorgen dat woonreservegebieden niet meer (zo snel) ontwikkeld kunnen worden. Het woord zegt het, ‘reservegebied’ zijn gronden die – in tegenstelling tot bouwgronden - normaal niet direct ontwikkeld kunnen worden, en enkel onder bepaalde voorwaarden. Op 9 december 2020 werd er nog een voorstel van decreet ingediend met de bedoeling het moeilijker te maken om woonreservegebied aan te snijden. Omdat er dus duidelijk nog geen definitief wettelijk kader is, heeft Appel besloten de aankoop niet goed te keuren. Eerst en vooral weten we niet wat de stad Peer in toekomst al dan niet nog met die gronden mag doen – zoals gezegd, de wetgeving beweegt nog steeds en is niet definitief -, maar ook kunnen we ons ook niet van de indruk ontdoen dat eigenaars die hun woonuitbreidingsgebied aan de stad kunnen verkopen een gouden zaak doen. Ze krijgen ineens boter bij de vis, terwijl andere eigenaars – met het huidige voorstel van decreet dat nu op tafel ligt – riskeren dat hun grond tot 2040 in de diepvries zit. Eerst en vooral is er geen garantie dat er de komende jaren iets ontwikkeld kan worden op hun grond, en tegelijkertijd is de gemeente niet verplicht om de bestemming om te zetten en die eigenaars vervolgens een schadevergoeding te betalen. Dat zal pas het geval zijn in 2040 want dan zal de Vlaamse regering een plan moeten opmaken voor alle gronden waar de gemeentes tegen dan niks mee gedaan hebben. Dan pas krijgen de eigenaars zekerheid over wat er met hun grond gaat gebeuren: of de grond mag ontwikkeld worden, of ze krijgen een vergoeding omdat de grond een andere bestemming krijgt (bv. Natuurgebied). > Gevel - & boomtuintjes: CD&V Peer voert Appel-programma uit

Groen in het straatbeeld? Geen punt in het CD&V programma 2018, wél in dat van Appel en nu unaniem goedgekeurd op de gemeenteraad. Dankjewel CD&V voor het uitvoeren van ons programma!

Meer weten?

> Voor het audioverslag van de gemeenteraad, klik hier.

> Voor het geschreven gemeenteraadsverslag van de fractie Appel, lees verder.

1 – Notulen gemeenteraad 24 februari 2021 - Keuring

Stemming: CD&V: voor Appel: onthouding NVA: voor Vooruit: voor Onafhankelijke: tegen

2 – Bestek aanstellen ontwerper EFRO dossier ‘mobi-puntencluster rond de Noord-Zuidas’ - Keuring

Stemming: CD&V: voor Appel: onthouding NVA: voor Vooruit: voor Onafhankelijke: tegen

3 – Grondverwerving WUG Kerkveld - Keuring

> (Schepen L. Ceyssens neemt niet deel aan de bespreking en stemming) > Sigrid C. (Schepen): Mogelijkheid om strategische grondaankoop te doen; 7 percelen woonuitbreidingsgebied. Daarnaast wordt er nog een perceel verworven door het Kempisch Tehuis. Naast dit perceel komt een ontwikkeling van 24 woningen en daarnaast nog een ontwikkeling van Landwaarts. Deze kavel past binnen beleidsplan Vlaanderen waarbij ontwikkelingskansen vooral in Peer centrum en Wijchmaal gelegd werden. Het is niet de intentie om het gebied op korte termijn te ontwikkelen; mogelijks pas in 10 tot 30 jaar. In het verleden werd een gelijkaardige strategie toegepast voor dossier Burkel. De verkoopprijs is geraamd op 1,24 miljoen euro. De huidige landbouwer kan de grond kosteloos gebruiken voor een termijn van 10 jaar met kans op verlenging.

> Kathleen S. (Appel): Toelichting stemgedrag (onthouding): De gronden hebben als bestemming ‘woonuitbreidingsgebied’. Naast de visie van Vlaanderen waarbij Peer en Wijchmaal als belangrijkste ‘dorpen’ voor verdere ontwikkeling geselecteerd werden, zitten we ook met het Decreet op de betonstop. Op dit moment is het niet duidelijk is wat er nu met dit Decreet gaat gebeuren en is er dus ook geen zekerheid over het feit wat er in de toekomst nog wel of niet met deze gronden kan gebeuren. De huidige eigenaars zullen best tevreden zijn met de verkoop en kiezen zo eieren voor hun geld. De stad Peer daarentegen neemt door de aankoop het risico voor z’n rekening. Bovendien zijn er waarschijnlijk nog eigenaars in een gelijkaardige situatie; gaat de stad Peer die gronden ook allemaal opkopen?

> Sigrid C. (Schepen): Gronden passen binnen woonbeleid van Vlaanderen; zou nog ontwikkeld kunnen worden in de toekomst.

> Peter S. (Onafhankelijke): Toelichting stemgedrag (tegen): Niet duidelijk waarom de stad Peer gelijktijdig tot aankoop moet overgaan als Kempisch Tehuis, om pas in 10 – 30 jaar te ontwikkelen en mogelijks risico naar de toekomst in kader van de betonstop. In het verleden deelde de stad aan een projectontwikkelaar mee dat er maar 10 woningen per jaar gerealiseerd mogen worden. Gaat dit in de toekomst ook de houding zijn, nu de stad eigenaar wordt?

> Sigrid C. (Schepen): Dit is duidelijk een uitgave voor de toekomst. Op dit moment is er geen behoefte om daar te ontwikkelen.


Stemming: CD&V: voor Appel: onthouding NVA: voor Vooruit: voor Onafhankelijke: tegen


4 – Reglement gevel- en boomtuinen - Keuring

> Lutgarde C. (Schepen): Doel om vergroening positief te stimuleren met meerdere doelen zoals uitzicht, biodiversiteit, verbetering luchtkwaliteit, …. . Het gaat om het aanleggen van een gevel- of boomtuin in een verharde omgeving op openbaar domein. Geveltuin: bijvoorbeeld groen tegen een muur; boomtuin: bijvoorbeeld binnen een verkaveling. Er worden een aantal voorwaarden opgelegd i.v.m. toegankelijkheid, het verbod van gebruik van pesticiden. Het plantvak kan aangelegd worden door de technische dienst. Boomtuinen mogen niet geplaatst worden binnen het kernwinkelgebied. Het reglement wordt ondersteund met een subsidie voor mensen die een gevel- of boomtuin wensen

> Peter S. (Onafhankelijke): Terminologie is verwarrend; een boomtuin moet niet noodzakelijk ‘bomen’ bevatten. Daarnaast mag er voor een boomtuin niet dieper gespit worden dan 10 cm.

Stemming: unaniem

CD&V: voor Appel: voor NVA: voor Vooruit: voor Onafhankelijke: voor


5 – Toelagereglement mondiaal beleid 2021-2015 - Keuring

> Lutgarde C. (Schepen): Er zijn 4 categorieën waarvoor er een subsidie kan aangevraagd worden. Het reglement wordt als volgt gewijzigd: (i) Mondiale raad wordt vervangen door participatieforum duurzaamheid (ii) Eén categorie binnen kleine projecten valt weg; en er is een verhoging van 200 naar 250 euro subsidie (iii) Beslissingen worden voortaan uiterlijk in oktober meegedeeld en voor jaareind uitbetaald. (iv) Er moet geen verslag meer opgemaakt worden bij reizen; foto’s zijn voldoende (v) er kan een terugbetaling van 20% gevraagd worden voor fairtrade aankopen. Directe korting kan bekomen worden met een fairtrade pasje.

Stemming: unaniem

CD&V: voor Appel: voor NVA: voor Vooruit: voor Onafhankelijke: voor

6 – Wijziging retributiereglement aangaande toeristische producten en diensten van de Stad Peer - Keuring

> Dirk C. (Schepen): Dichtbij-vakanties zijn zeer in trek. Doel is om het aanbod uit te breiden en bezoek aan Brueghel goedkoper te maken als het deel is van een arrangement. Er wordt voorgesteld om de wijziging van tarieven te delegeren van de gemeenteraad naar het CBS, zodat kan ingespeeld worden op tijdelijke promotionele acties (wedstrijden; influencers; etc.)

> Wesley K. (NVA): Toelichting stemgedrag. Op zich voorstander van verdeling van bevoegdheden tussen CBS en gemeenteraad. Echter op dit moment is er een onevenwicht in bevoegdheidsverdeling tussen CBS

> Kathleen S. (Appel): Toelichting stemgedrag (onthouding)

> Peter S. (Onafhankelijke): Toelichting stemgedrag (onthouding)

Stemming:

CD&V: voor Appel: onthouding NVA: onthouding Vooruit: onthouding Onafhankelijke: onthouding

Varia

> Peter S. (onafhankelijke): Er werd een vergunning afgeleverd op 19/02 voor de bebossing van Hoppenest. Wat is de stand van zaken?

> Dirk C. (Schepen): Gaat er vanuit dat de eigenaar hier het nodige voor zal doen.

> Peter S. (onafhankelijke): Op het CBS van 05/02 werd besloten om de fuifkelder te vergroten. Is er ondertussen een omgevingsvergunning aangevraagd?

> Steven M. (Burgemeester): Er is een ontwerpen aangesteld om de situatie te bekijken; niet gezegd dat er absoluut een vergunning nodig is. Dat moet bekeken worden.

> Peter S. (onafhankelijke): Verzoek om na te gaan of de uitbreiding vergunningsplichtig is.

> Raf N. (Schepen): Door het gebruik van de palen zou de ruimte kleiner worden; door een muur weg te halen zou het de bedoeling zijn de ruimte te vergroten.


> Peter S. (onafhankelijke): OVAM heeft stad Peer aangemaand op ‘Tichelhovensheike’ een bodemonderzoek uit te voeren. In heel dit gebied zijn er percelen met metaalslakken. Voor zulke gebieden heeft OVAM een site-onderzoek om te vermijden dat elke eigenaar afzonderlijk een onderzoek zou moeten doen. Dit wordt betaald door OVAM. De 2 gronden liggen vlak tegen een site die wél onder gratis procedure van OVAM vallen. Waarom moet de stad wél betalen?

> Sigrid C. (Schepen): Stad is niet aangemaand; maar dit past binnen het project van risicogronden. Voor al deze soort van gronden moet er een oriënterend bodemonderzoek gebeuren.

> Peter S. (onafhankelijke): Er zijn in het verleden in de buurt op stukken van de Stad onderzoeken op kosten van OVAM gebeurd. Lijkt er op dat deze 2 stukken in het verleden niet aangemeld werden door de stad Peer; waardoor Peer er nu voor moet betalen terwijl het in 2016 gratis had kunnen gebeuren.

467 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page