top of page
Mee zijn.png

Appel zorgt ervoor dat elke Perenaar goed geïnformeerd wordt. Alleen met de juiste informatie kan je Mee Zijn met alle mogelijkheden die je nodig hebt om Mee te Kunnen , Mee te Doen, je Goed te Voelen en Voluit te Leven.

Enkele suggesties van Perenaren over mogelijke acties binnen dit thema:

 • De stad als centraal aanspreekpunt: één plaats voor om het even welke vraag. De stad luistert naar wat echt nodig hebt, volgt je vraag pro-actief op totdat je een oplossing hebt.

 • Informatie geven en delen:

  • Heeft een inwoner een vraag gesteld of een suggestie gedaan die voor meer mensen van belang is, dan wordt het antwoord (anoniem) publiek gesteld voor iedereen. Mogelijke voorbeelden:

   • Ben ik bij de aanleg van een nieuwe weg verplicht om grond gratis af te staan?

   • Heb ik als ondernemer recht op een hindernis- of sluitingspremie?

   • Zijn pedicurecheques gekoppeld aan inkomen?

   • Worden mijn uitgaven aan het woonzorgcentrum in rekening genomen voor de minder mobiele centrale?

   • Dagelijkse, wekelijkse informatie over voortgang wegenwerken of andere projecten.

  • Informatie wordt beter gestructureerd en op elkaar afgestemd zodat je altijd hetzelfde antwoord krijgt op dezelfde vraag.

   • via APP

   • via site

   • via klantencontactcenter

   • via diensten

   • via dienstencentrum

   • het Stadsmagazine

   • ...

 • Informatie op maat:

  • Je kan de status van je vraag op elk moment opvolgen en je krijgt (finaal) een antwoord dat werkt. Er is voortdurend contact en overleg mogelijk.

   • Bv bouwvraag ingediend op datum X

    • bouwaanvraag in behandeling door persoon Z1 die uw aanspreekpunt is. Bij afwezigheid of ziekte wordt dossier opgevolgd door persoon Z2. Je wordt daarvan pro-actief op de hoogte gebracht voor het geval je vragen zou hebben.

    • op datum Y wordt bouwaanvraag besproken en je krijgt eventueel concrete voorstellen om aanvraag te verbeteren.

    • verwachte datum aflevering bouwaanvraag wordt meegedeeld

    • Definitieve aflevering gebeurt tijdig.

  • Je beslist zelf op welke manier je informatie doorgeeft of ontvangt: telefonisch, via mail, chat, online, een APP, door langs te gaan bij het klantencontactcenter, door de stad te vragen bij jou langs te komen...

 • Standaardprocessen, tools en technologieën die zorgen voor goede dienstverlening.

 • Zitdagen door burgemeester en schepenen zodat je terug vrij kan binnenlopen. Elke maand ook iemand van het CBS die in de kerkdorpen zitdag houdt. In sommige gevallen verplaatsen leden van het CBS naar de thuissituatie van Perenaren.

 • Organiseren van gemeenteraden ook in kerkdorpen. Streamen van raadszittingen.

 • Bewustwordingscampagnes via diverse kanalen en over alle levensdomeinen heen: levenslang wonen - dit begint al bij de indiening van je bouwaanvraag, - verkeersveiligheid, luchtkwaliteit in huis, gezond eten, behalen van de klimaatdoelstellingen - in combinatie met subsidies- drugspreventie, ...

bottom of page