top of page
Mee Kunnen.png

In de toekomst moet zorg centraal staan binnen ons lokaal beleid. Dit wil zeggen dat er aandacht is voor alle doelgroepen in onze gemeenschap en in alle domeinen van ons leven. Mee Kunnen en als stad zorgen dat elke Perenaar mee kan, gaat echt niet alleen over welzijn en gezondheid maar over zoveel meer:

Enkele suggesties van Perenaren over mogelijke acties binnen dit thema:

 • Mobiliteit voor iedereen: inzetten op mobiliteit voor iedereen is belangrijk. Nieuwe platformen zoals Pickaway en andere kunnen hierin een oplossing vormen als we zorgen dat Peer hierop inspeelt.

 • Geldautomaten in de kerkdorpen: elektronisch betalen zit in de lift, maar financiële experts zien cashbetalingen nog niet direct verdwijnen. Het is belangrijk dat iedereen op een makkelijke manier toegang heeft tot cash, bv via mobiele geldterminals voor Wijchmaal, Kleine Brogel, Erpekom en Wauberg. Appel diende hierover al een punt toe op de gemeenteraad. Dit verder opvolgen blijft belangrijk.

 • Inzetten op lokale detailhandel:

  • Lokale ondernemers vertrouwd maken met de mogelijkheden van vandaag en de uitdagingen van morgen. Social deals, beedrop.be, ... talloze platformen met nieuwe mogelijkheden voor lokale handel.

  • Ondernemers verankeren in Peer: pop-up initieven verderzetten, inzetten op meer ondersteuning o.m. door subsidies, begeleiding op maat en handelsondersteunende acties. Niet alleen bij opstart, maar ook erna.

  • Een centrummanager - voor stad en kerkdorpen - met een goed afgelijnd en uitgetekend takenpakket.

  • Op voorhand overleggen met betrokken handelaars - dus niet alleen met overkoepelend orgaan - bij wegenwerken... pro-actief zelf naar die handelaars stappen.

 • Groepsaankopen. Kijken of er meer ingezet kan worden op groepsaankopen voor gezinnen en verenigingen:bv

  • rookmelders i.k.v. nieuwe wetgeving

  • schoolmateriaal wat vaak een fikse hap is uit het gezinsbudget

  • groepsaankopen van gas-, water- en elektriciteit of energiebesparende oplossingen. Hier ook subsidiebeleid mee in rekening nemen.

 • Centrale opslag voor materialen voorzien voor o.m. jeugdverenigingen, goede doelen... op die manier ook de kans verhogen om materialen gezamenlijk te gebruiken.

 • Deelcultuur stimuleren

  • in nauwe samenwerking met BICC zodat dit ook een ontmoetingsplaats wordt:

   • Kledingbibliotheek?

   • Gereedschapsbibliotheek?

   • Speelgoedbibliotheek?

  • Places2share

 • Administratieve vereenvoudiging door bijvoorbeeld automatische rechtentoekenning voor alle Perenaren.

 • Ondersteunen van mensen die het met minder moeten doen

  • initiatieven als "'t verzetje" en "welzijn op voorschrift"  heropstarten in combinatie met een duidelijk bekendmakingsplan.

  • Samenwerking verder zetten met Sint-Vincentius, maar ook samenwerkingen op poten zetten met individuen die werken rond kansarmoede bv gevend en delend Peer, ...

  • Projecten zoals "'t Kietelt" (waar kinderen van ouders die het minder breed hebben toch de kans krijgen om een verjaardagsfeest te organiseren) ondersteunen.

  • Samenwerking met pleegzorg bestendigen

  • blijven inzetten op activeren van leefloners door hen tijdelijke werkervaring te laten opdoen bij lokale zelfstandigen of door vrijwilligerswerk aan te bieden zodat ook zij kunnen Mee Doen op hun maat en Zich weer Goed gaan Voelen.

  • Uitvoeren van controle om domiciliefraude tegen te gaan zodat de woningen kunnen toegewezen worden aan degenen die ze écht nodig hebben;

 • Aansluiten bij de 'universele rechten mensen met een handicap". Dit is belangrijk om fituurlijk en letterlijk drempels te verwijderen.

  • toegankelijke voetpaden = engagment dat we meer en meer gaan nemen en dat niet alleen omdat het de anders-valide ten goede zal komen, denk maar aan jonge ouders met een buggy, senioren met een rollator...

 • Jeugdbegeleiding:

  • Huiswerkbegeleiding 'Opstap' (oorspronkelijk uitgewerkt door iemand van Appel samen met een collega uit LOGO) verderzetten.

  • Tieneropvang

  • Jeugdverenigingen ondersteunen op allerlei manieren: dat kan gaan van premies tot informatiemomenten over hoe iedereen te betrekken door hen de kans te geven aan communicatietraining te doen, ervaringen tussen verenigingen delen.

  • Jeugdcentrum ondersteunen en begeleiden

Om deze en andere punten te kunnen bereiken hebben we expertise nodig in onze eigen organisatie, de stad, maar we moeten het warm water niet opnieuw uitvinden. We moeten meer inzetten op netwerken waardoor we met dezelfde middelen veel meer kunnen bereiken. Een goede samenwerking met andere spelers op het veld is belangrijk. Hiervoor kijken we niet alleen naar andere steden maar durven we ook bewust initiatieven van burgerparticipatie opstarten.

bottom of page