top of page

Analyse gemeenteraad 2013 - 2018

Appel heeft alle verslagen van de gemeenteraad opnieuw doorgenomen, de agendapunten opgelijst, het aantal tussenkomsten van de raadsleden...

Raadsleden Appel

Appel heeft op dit moment 6 zetelende gemeenteraadsleden en 3 OCMW-raadsleden: Ria Plasschaert, gemeenteraadslid...

Appel @ het werk

De analyse gemeenteraad 2013-2018 geeft een eerste inzicht in het werk dat Appel de afgelopen legislatuur geleverd heeft. Een...

Het pad is nog niet vernieuwd

In 2012 waren onze speerpunten betrokkenheid en inspraak voor alle Perenaren, een vernieuwend beleid en een betere (lokale) leefwereld....

Fusieperikelen

De laatste weken zijn er in de Pers verschillende berichten verschenen over een mogelijke fusie tussen Peer, Hechtel-Eksel en Bocholt....

Asbest gevonden in Peer!

Tijdens de Gemeenteraadszitting dd. 8 maart 2016 werd door raadslid Guido Maes namens Appel en onafhankelijk raadslid Robert Bomans...

Gedoogbeleid in Peer

De afgelopen jaren heeft raadslid Guido Maes (fractie Appel) meer dan eens de lakse houding van het stadsbestuur in diverse...

Inbreuken regelgeving grondverzet

Het is al erg genoeg dat een stadsbestuur niet bereid is om hemel en aarde te bewegen om met welke middelen dan ook de regelgeving te...

bottom of page